فصلنامه مسکن و محیط روستا- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 اهداف:

 الف - نشر دستاوردهای علمی و پژوهشی و تجارب اجرایی اعم از داخلی و خارجی در زمینه معماری، عمران شهرسازی، برنامه ریزی، با گرایش به مسکن، محیط کالبدی، سوانح و بازسازی سکونتگاههای شهری و روستایی

 ب - فراهم نمودن زمینه جهت تعامل دیدگاههای علمی و نظری و تجارب عملی در عرصه عمران و آبادانی

 ج - استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده در کشور در زمینه های مرتبط

 در چارچوب اهداف فوق مسکن و محیط روستا متناسب  با زمینۀ تخصصی­اش و با اتخاذ سیاست رویکرد بومی در مسائل " آمایش سرزمین و برنامه­ریزی منطقه­ای، برنامه­ریزی و طراحی روستایی، منظر روستایی، معماری روستایی، حفاظت از بافت­ها و مکان­های تاریخی و فرهنگی روستایی، سازه و فناوری­های بومی و نوین ساختمان سازی و بازسازی پس از سانحه " مقاله می­پذیرد.

  رویکرد مقاله­ها در موضوعات یادشده می­تواند در مورد مبانی نظری، نظریه، تاریخ، مورد پژوهی، نقد نظریه و روش و اثر، آموزش، پژوهش در کاربرد نظریه، و پژوهش در روش­ها و فنون طراحی و اجرا و مدیریت باشد. توصیه می­شود که نویسندگان هنگام عرضه مقاله موضوع و رویکرد آن را مشخص کنند.

 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مسکن و محیط روستا:
http://jhre.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب