:: دوره 42، شماره 181 - ( 3-1402 ) ::
جلد 42 شماره 181 صفحات 86-75 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی نقش طرح هادی روستایی بر زندگی روستائیان؛ مطالعه موردی: دهستان رشتخوار
سیدهادی طیب نیا*، علی ایزدی
دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران. ، hadi123@gmail.com
چکیده:   (310 مشاهده)
امروزه مهیا بودن آثار کالبدی مناسب و تأمین تسهیلات لازم زندگی متناسب با شرایط زمان از عوامل اصلی کیفیت زندگی در مجتمع‌های زیستی به‌ویژه در نواحی روستایی است. این امر در جهت برنامه‌ریزی‌های روستایی در سطح ملی در کشور ازطریق دولت فراهم می‌شود. لذا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی پیامدهای اجرای طرح هادی روستایی بر بهبود کیفیت زندگی روستائیان در دهستان رشتخوار است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی تحلیلی است که در آن داده‌های میدانی لازم با ابزار مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه تهیه شد. جامعه آماری در این پژوهش، شامل خانوارهای روستاهای دهستان رشتخوار است که 3192 نفر است. منطقه موردمطالعه دارای 26 روستای دارای سکنه بوده که دراین‌بین 12 روستا که طرح هادی در آن‌ها اجرا‌شده به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تعیین خانوارهای نمونه، نخست با بهره‌گیری از فرمول کوکران تعداد 343 خانوار به‌مثابه حجم نمونه محاسبه شد که جهت افزایش اعتبار نتایج به 350 نمونه افزایش یافت و سپس نمونه‌های پژوهش با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، استنباطی و مدل آنتروپی شانون و مدل Topsis استفاده شد. بر اساس نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌های مکرر اختلاف معناداری بین متغیرهای مختلف کیفیت زندگی وجود دارد و بیشترین سطح از مؤلفه‌های کیفیت زندگی مرتبط با عوامل کالبدی - زیرساختی است. از سویی دیگر، اثر لاندای ویلکز با مقدار (F=847/359, V= 0/071) و سطح معناداری (sig= 0/000) حاصل شده است. درنتیجه تفاوت زیادی بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. به‌طورکلی می‌توان گفت که آثار طرح هادی در کیفیت زندگی روستاهای موردمطالعه یکسان نبوده و پیامدهای آن توانسته در حد متوسط
باعث کیفیت زندگی خانوارهای روستایی در این منطقه شود. درنهایت با‌توجه‌به نتایج به‌دست‌آمده برای اجرای صحیح طرح‌های هادی روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستائیان منطقه و به‌منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه و منابع محلی و ملی و رعایت راهبردها، راهکارهایی ارائه شد.


 
واژه‌های کلیدی: طرح هادی، روستائیان، کیفیت زندگی، دهستان رشتخوار.
متن کامل [PDF 1014 kb]   (106 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سکونتگاههای شهری و روستایی
دریافت: 1400/1/19 | پذیرش: 1402/2/10 | انتشار: 1402/3/30XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 42، شماره 181 - ( 3-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها