فصلنامه مسکن و محیط روستا- منشور اخلاقی
منشور اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/23 | 
منشور اخلاقی
 تمامی دست اندرکاران محترم نشریه از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری  خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله دانسته و تمام تلاش خود در راستای تحقق موازین ذیل بکار خواهند بست:
رعایت حقوق مالکیت معنوی: تلاش خواهد شد تا با ارائه دقیق مشخصات نویسندگان کلیه حقوق معنوی آن ها محفوظ ماند. همچنین به هیچ وجه مقالات پیش از چاپ در مجله در اختیار سایرین قرار نگرفته و صرفاً مسئولین مجله به مقالات ارسالی دسترسی خواهند داشت.
 
داوری و تصمیم‌گیری منصفانه: تصمیم گیری درباره چاپ مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی، و... نویسندگان انجام خواهد شود.

محرمانه بودن اطلاعات: اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای مسئولین نشریه و افرادی که به آن دسترسی دارند، محرمانه بوده و اشخاص دیگر به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقالات دسترسی نخواهد داشت.

ارزیابی مخفی: نشریه فرایند ارزیابی مخفی دو طرفه را دنبال می‌کند، که به موجب آن نویسندگان و داوران یکدیگر را نمی‌شناسند. نویسندگان باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی احترام گذاشته و هویت خود را برای داوران آشکار نسازند.
 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مسکن و محیط روستا:
http://jhre.ir/find.php?item=1.66.23.fa
برگشت به اصل مطلب