فصلنامه مسکن و محیط روستا- درباره نشریه
مسکن و محیط روستا

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 فصلنامه علمی - پژوهشی مسکن و محیط روستا

 ناشر: پژوهشکده سوانح طبیعی

صاحب امتیاز: پژوهشکده سوانح طبیعی

مدیر مسئول: دکتر سیدامیرحسین گرکانی

سردبیر: دکتر اسفندیار زبردست

کارشناس اجرایی: محبوبه عبدالهی

ویراستاری فارسی: ملیحه باستی

ویراستاری انگلیسی: امیر نیکان

  این نشریه از سال ۱۳۵۹ چاپ و براساس ابلاغیه شمارۀ ۹۷۶۵/۱۱/۳/۹۰ مورخ ۲۹/۰۱/۹۰ (مرکز برنامه­ ریزی و سیاستگذاری پژوهشی) وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در کمیسیون بررسی نشریات کشور حائز شرایط دریافت درجه علمی - پژوهشی گردیده است.

  مقالات این فصلنامه در پایگاه­ های ذیل نمایه سازی می­شود:

۱. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

۲. مرکز منطقه‌­ای اطلاع رسانی علوم و فن­اوری

۳. پایگاه اطلاعاتی علمی، جهاد دانشگاهی

۴. پایگاه اطلاعات نشریات کشور

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مسکن و محیط روستا:
http://jhre.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب