:: دوره 36، شماره 158 - ( 6-1396 ) ::
جلد 36 شماره 158 صفحات 117-130 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی آثار اجرای طرح‌های بهسازی بافت‌های با‌ارزش بر توسعه سکونتگاه‌های روستایی
علی اکبر عنابستانی* ، سیده سمیه خاتمی
جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی- دانشگاه فردوسی مشهد ، anabestani@um.ac.ir
چکیده:   (1318 مشاهده)
امروزه در جریان برنامه‌های توسعه روستایی "حفاظت و توسعه" از موانع اساسی در راه یکدیگر می‌باشند. از یک سو هم باید حافظ اصالت و ارزش مکان بود و از سوی دیگر در راستای تأمین رفاه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی گام برداشت. قدر مسلم، پرداختن به احیای بافت باارزش، آثار و تبعات زیست‌محیطی، کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به‌همراه خواهد داشت. هر چند شناسایی و حفاظت از بافت باارزش روستایی در جهت حفظ میراث فرهنگی و تاریخی اهمیت دارد، چگونگی حفاظت و رسیدگی به این گونه بافت‌ها اهمیتی مضاعف دارد.  بدین منظور هدف از این مقاله بررسی تغییرات  اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی بعد از اجرای طرح‌های بهسازی بافت‌های باارزش روستایی می‌باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی– تحلیلی و رویکرد آن، پیمایشی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز از مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایشی گردآوری شده ‌است. جامعه آماری شامل سه روستای نای‌بند شهرستان طبس، خور شهرستان خوسف و فورگ شهرستان در میان در استان خراسان جنوبی می‌باشد که طرح بهسازی بافت باارزش در آن اجرا شده ‌است. از این میان با به‌کارگیری فرمول کوکران، تعداد 310 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مقیاس سنجش شاخص‏های مورد استفاده ترتیبی و ابزار سنجش، طیف لیکرت‌ بوده است. برای تحلیل داده‌ها نیز از آزمون ویلکاکسون (برای متغیرهای ناپارامتریک) و T نمونه‌های وابسته (برای متغیرهای پارامتریک) استفاده شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می‌دهد که بهسازی بافت باارزش با در نظر گرفتن کالبد و شرایط محیطی هر روستا و جلوگیری از ساخت و ساز غیربومی منجر به تغییرات اجتماعی، کالبدی، زیست-محیطی و اقتصادی مثبتی شده ‌است اما وجود شرایط طبیعی نامساعد مانند بحران‌های طبیعی و استقرار نامناسب روستا، کیفیت طرح‌ها را به‌ویژه از بعد اقتصادی و زیست-محیطی پایین آورده‌ است. بدین منظور جهت بهسازی و احیای بافت باارزش روستایی پیشنهادهایی در پنج مقوله شامل مرمت بافت، خدمت رسانی، گردشگرپذیری، امنیت و توسعه اجتماع محلی ارائه شده ‌است که هر پنج مقوله به‌گونه‌ای لازم و ملزوم یکدیگرند و در راستای دست یافتن به توسعه مطلوب باید به هر پنج مقوله توجه گردد.
 
واژه‌های کلیدی: بافت با‌ارزش روستایی، حفاظت، بهسازی، سکونتگاه روستایی، خراسان‌جنوبی.
متن کامل [PDF 290 kb]   (919 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: سکونتگاههای شهری و روستایی
دریافت: ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۱۹


XML   English Abstract   Printدوره 36، شماره 158 - ( 6-1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها